Contact
Attention! Technical support and complaints are only hangled
via the following email address live@filharmonia.szczecin.pl.
The following contact details are for business purposes only.
THE OPERATOR OF LIVEFILHARMONIA.SZCZECIN.PL IS:

Media Mine Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 6/83
00-550 Warszawa

E-mail (kontakt ws. reklamacji): live@filharmonia.szczecin.pl

KRS: 0000357700
NIP: 527-262-83-24
REGON: 142433536

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Upcoming broadcasts more